“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Senagat habarlary

  • Haýsy maşyn amaly?

    (Gysgaça düşündiriş) Amaly jigsa maşynyny saýlamak üçin ilki bilen ýeterlik derejede ýeterlik maşyn öndürijisini saýlamaly.Şeýle öndüriji bize köp kynçylyklary halas eder.Jigany emele getirýän enjamyň enjamlary hem has berkdir.Saýlanyňyzda, saklamaly ...
    Koprak oka
  • Jigsa maşynynyň hyzmat möhletini uzaltmagyň ýollary

    (Gysgaça düşündiriş) Jigim tapmanyň amaly möhletini nädip gowulandyrmaly, köp müşderiniň düşünmek isleýän kyn nokady, ýöne olar diňe bir zady bilýärler, beýlekisini bilenoklar.Jigsa puzzle maşynynyň amaly möhletini gowulandyrmak üçin ope ...
    Koprak oka