“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    kompaniýasy

“Yantai Huanghai Woodworking Machine Co., Ltd.”

40 ýyl bäri agaç işläp bejermek enjamlaryny öndürmek bilen ajaýyp port şäheri bolan antantaýda ýerleşýär, kuwwatly tehniki güýji, doly kesgitleme serişdeleri we kämil enjamlar we enjamlar bilen ISO9001 we TUV CE kepillendirilýär we öz-özüni dolandyrmak hukugyna eýe. import we eksport.Indi bu kompaniýa Hytaýyň Milli Tokaý Maşynlary Assosiasiýasynyň agzasy, Hytaýyň Standartlaşdyryş Dolandyryşy Agaçlary boýunça Milli Tehniki Komitetiniň Gurluşyk agaçlary boýunça kiçi komitetiniň agzasy, Hytaýyň nusgawy bölümi bolan Şandong mebel birleşiginiň başlygynyň orunbasary; Karz kärhanasynyň sertifikat ulgamy we ýokary tehnologiýaly kärhana.

HABARLAR

habarlar

Awtomatiki enjam, dört taraply ýüklemek işini yzygiderli tamamlap biler

(Gysgaça düşündiriş) Bu awtomatiki enjam, durnukly hereket tizligi, ýokary basyş we hatda basyş aýratynlyklary bolan gidrawlik ýörelgesini kabul edýär.Basylanda iş böleginiň tekizligini üpjün edip biler, gapdaldaky we öň tarapdaky basyş egilmegiň we erişiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen ýelim we bogun tekiz ýagdaýa gelip biler.

Jigsa maşynynyň ömrüni uzaltmak üçin haýsy çäreler bar?
(Gysgaça düşündiriş) Çyglylyk we tempera ...
CNC-iň artykmaç gutusy üçin işleýiş spesifikasiýasy Doly awtomatiki gidrawliki gap
(Gysgaça düşündiriş) Umumy jigiler ma ...