“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Dört taraply gidrawlik metbugat seriýasy (ýokarky açyk görnüş)

Gysga düşündiriş:

Öndürijilik aýratynlyklary:

1. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.

Arka iş usuly we basyş ýokardaky we öň tarapy emele getirýänligi üçin ýokary dykyzlykly örtükli örtük, egri burçuň öňüni alyp we tagtany doly ýelimläp biler.Pes çäge we ýokary çykaryş.

2.Gidrawlik ulgamynyň içinde basyşy saklaýan we önümleriň hilini ýokarlandyrýan basyş kepillendirilen we basyş bilen üpjün ediji gurluş bar.

3.4 iş tarapy, her tarapy 6 iş topary, ýokary netijelilik.

4. Öňdäki basyş itekleýji dürli iş talaplaryna laýyklykda hereket edip biler.

5. Enjam gidrawlik tormoz ulgamyny, gidrawliki gulpy we howpsuzlygy üpjün edýän howpsuzlyk berkitmesini kabul edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu enjam durnukly hereket tizligi, ullakan basyş we häzirem basmak bilen häsiýetlendirilýän gidrawliki prinsipleri kabul edýär. Backokarky we öň tarapy iş usuly we basyş görnüşi ýaly ýokary dykyzlykly örtükli egri burçuň öňüni alyp, tagta doly ýelmeşip biler.Pes çäge we ýokary çykaryş.微 信 截图 _20230309092950

Parametr:

Model

MH1325 / 4

MH1346 / 4

MH1352 / 4

MH1362 / 4

Iň köp iş uzynlygy

2700mm

4600mm

5200mm

6200mm

Iň köp iş giňligi

1300mm

1300mm

1300mm

1300mm

Işleýän galyňlygy

150mm

150mm

150mm

150mm

Iň ýokary cvlinder ölýär

Φ80

Φ80

Φ80

Φ80

Her tarapyň iň ýokary silindr mukdary

6/8

10/12

10/12

12/15/18

Gapdal silindr

Φ40

Φ40

Φ40

Φ40

Her tarapyň gapdal silindr mukdary

6/8

10/12

10/12

12/15/18

Ulgamyň bahasy

16Mpa

16Mpa

16Mpa

16Mpa

Gidrawlik hereketlendiriji güýji

3kw

3kw

3kw

3kw

Umumy ölçegler (L * W * H)

4700 * 3060 * 3030mm

6600 * 3060 * 3030mm

7200 * 3060 * 3030mm

8200 * 3060 * 3030mm

agramy

7000 kg

12000 kg

13500 kg

15000 kg

“Birinji derejeli hil, çylşyrymly tehnologiýa, ýokary hilli hyzmat” amaly pelsepesinde önümi we tehniki täzelikleri kämilleşdirmäge we müşderä iň uly peýdany getirmäge çalyşarys.
Prezident we baş müdir jenap Sun uanuanguang, ähli işgärler bilen bilelikde, hemişe bize goldaw we höweslendirýän içerki we daşary ýurtly müşderilere tüýs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris we müşderini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we tehniki mazmunyny öňe süreris. .

Çalt jogap

Jogap bermek üçin derrew müşderileriň arz-şikaýatlaryny alanymyzdan soň, her bir meseläni çözmek üçin hökman bir gün hökman däl, müşderilerimiz bilen gyzyklanýan kompaniýamyzyň esasy ýörelgesini görkezýän müşderiler bilen aragatnaşyk saklamalydyrys.

Hyzmat gyzgyn telefon liniýasy

Önümlerimiz we beýleki taraplarymyz hakda soraglaryňyz barmy, maňa jaň ediň.
Tel: 0535-6530223  Service mailbox: info@hhmg.cn
Habaryňyza serediň, wagtynda habarlaşarys.

Medeniýet

Iş filosofiýasy:
Öňdebaryjy innowasiýa tehnologiýasy, satuwdan soňky hyzmat modeli

Kompaniýanyň medeniýeti:
Innowasiýa we uzaklara esaslanýan bütewilik

Biziň wezipämiz:
Energiýany tygşytlaýan jemgyýet döretmek üçin sarp etmegi azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek ediň
Müşderä gönükdirilen, ähli taraplaýyn hyzmat düşünjesine eýeriň, has ýokary müşderi kanagatlandyrmagyny yzarlaň
Bazary öňdebaryjy hökmünde alyň, kompaniýanyň gözleg we gözleg mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy dowam etdiriň we has ýokary marka bahasyny gözläň

 


  • Öňki:
  • Indiki: