“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Awtomat barmak şekilli MXB3512 MXB3516

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk:

MXB3515 Barmagyň awtomatiki görnüşi

Hil kepilligi.

We öz markamyz bar weuly ähmiýet beriňhili.Işleýän tagtanyň önümçiligi dowam edýär IATF 16946: 2016 Hil dolandyryşy standarty we Angliýadaky NQA Certification Ltd. tarapyndan gözegçilik edilýär.

Iş stollarynyň hereket tizligi sazlanyp bilner.

PLC elektrik gözegçiligi.

Hil kepilligi.

MXB3512 we MXB3516, agaç barmaklaryny, esasanam barmak bogunlary üçin agaç gyralaryny şekillendirmek we profillemek üçin ulanylýan Awtomatiki barmak şekilli maşynyň iki görnüşi.Bu maşynlar ýokary tizlikli kesmek, netijelilik we takyklyk üçin niýetlenendir.Işlenýän agaçlaryň galyňlygyna uýgunlaşýan häzirki zaman iýmit ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.MXB3512 we MXB3516 Awtomatiki barmak şekilli maşynlary gönüden-göni işlemek bilen ulanmak aňsat.Agaç maşyna iýmitlenýär, gysylýar we awtomatiki ýagdaýda ýerleşdirilýär.Soňra maşyn ýokary hilli barmak bogunlaryny öndürip, ýöriteleşdirilen kesijileri ulanyp agajy şekillendirýär.Taýýar önüm soňra gaýtadan işlemäge ýa-da gurnamaga taýyn enjamdan çykarylýar. Umuman aýdylanda, bu maşynlar agaç işläp bejermek pudagynda gymmatly gural bolup durýar, sebäbi yzygiderli takyklygy saklamak bilen önümçilik önümçiligini artdyrýar.Köpugurly we täsirli bolup, köp agaç işläp bejermek üçin hökmany zat edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Parametr:

Model MXB3512 MXB3516
Işlemegiň iň giňligi 420mm 600mm
Işlemegiň iň ýokary galyňlygy 12-120 12-150
Min.iş uzynlygy 80mm 80mm
Şekillendirmek üçin hereketlendiriji güýji 7.5kw 11kw
Has pyrlanýan diýa Φ50 Φ50
Has pyrlanýan tizlik 6500rpm 6500rpm
Kesmek üçin hereketlendiriji güýji 3kw 3kw
Kesmek üçin pyçak dia gördi 50250 50250
Kesilen tizligi kesmek 2800rpm 2800rpm
Bal güýji 0.75kw 0.75kw
Hasaplamak 50150 50150
Hasaplaýyş tizligi 2800rpm 2800rpm
Gidrawlik ulgamynyň güýji 1.5kw 1.5kw
Gidrawlik ulgamynyň basyşy 1-3Mpa 1-3Mpa
Howa ulgamynyň basyşy 0.6Mpa 0.6Mpa
Iş stolunyň ululygy 700 * 560mm 700 * 760mm
Jemi agram 980kg 1000 kg
Umumy ölçegler (L * W * H) 1800 * 1400 * 1450mm 2200 * 1400 * 1450mm

“Birinji derejeli hil, çylşyrymly tehnologiýa, ýokary hilli hyzmat” amaly pelsepesinde önümi we tehniki täzelikleri kämilleşdirmäge we müşderä iň uly peýdany getirmäge çalyşarys.
Prezident we baş müdir jenap Sun uanuanguang, ähli işgärler bilen bilelikde, hemişe bize goldaw we höweslendirýän içerki we daşary ýurtly müşderilere tüýs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris we müşderini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we tehniki mazmunyny öňe süreris. .

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: