“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Iki taraplaýyn gidrawlik metbugat seriýasy (Bölüm görnüşi)

Gysga düşündiriş:

■ Bu enjam durnukly hereket tizligi, ullakan basyş we henizem basyş bilen häsiýetlendirilýän gidrawliki prinsipleri kabul edýär.Backokary dykyzlykly örtükli örtükler, arka iş stoly we ýokardan we öňden basyş egri burçuň öňüni alyp biler we tagtany doly ýelimläp biler.Pes çäge we ýokary çykaryş.

Different Dürli iş aýratynlyklaryna (uzynlyga ýa-da galyňlyga) görä, ulgam basyşy talap edilýän dürli basyşa görä sazlanyp bilner.Hemişelik basyşy üpjün edýän basyşy dikeltmek ulgamy bar.

Human Adam faktoryny peseldýän we hilini ýokarlandyrýan san gözegçiligi we hotkey operasiýasy

Wood Agaçlary has gysga işlemek, has çeýe we ýokary netijelilik üçin bölüm görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

MODEL MH1325 / 2-2F MH1346 / 2-XF MH1352 / 2-XF MH1362 / 2-XF
Iň köp iş uzynlygy 2700mm AGOOmm 5200mm 6200mm
Iň köp iş giňligi 1300mm 1300mm 1300mm 1300mm
Işleýän galyňlygy 10-150mm 10-150mm 10-150mm 10-150mm
merkezi silindr φ80 φ80 φ80 φ80
her tarapyň merkezi silindr mukdary 6/8 10/12 10/12 12/14/16/18
tarapy silindr φ40 φ40 φ40 φ40
her tarapynyň gapdal silindr mukdary 6/8 10/12 10/12 12/14/16/18
Silindr dia φ63 φ63 63 63
Her tarapyň silindr mukdaryny galdyryň 4 4/6 4/6 4/6
Gidrawlik ulgamy üçin hereketlendiriji güýji 5.5kw 5.5kw 5.5kw 5.5kw
Ulgamyň bahasy 16Mpa 16Mpa 16Mpa 16Mpa
Umumy ölçegler (L * W * H) L 3300mm 5200mm 5800mm 6800mm
W 2150mm 2150mm 2150mm 2150mm
H 2210mm 2210mm 2210mm 2210mm
Agram 3000-3500kg 4800-5600kg 5500-6500kg 6500-8100kg

Kompaniýa elmydama gözleg we gözleg işleri bilen meşgullanýar we berk agaçlary gaýtadan işlemek üçin esasy enjamlary öndürmek bilen, ýelimlenen laminirlenen taýmer we gurluşyk agaçlaryny “Has ökde we kämil boluň” ýörelgesinde çylşyrymly umumy maksatly ýa-da ýörite enjamlar bilen üpjün etmäge bagyşlanýar. agaç kabinasy, gaty agaç mebelleri, gaty agaç gapy we penjire, gaty agaç pol, gaty agaç basgançaklar we ş.m. önümler gysgyç göteriji seriýalary, dişli degirmen barmak birikdiriji seriýalary we beýleki ýörite enjamlary öz içine alýar, kem-kemden içerde esasy orny eýeleýär önümler ýaly güýçli marka hökmünde bazar Russiýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Günorta Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: