“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Awtomatiki enjam, dört taraply ýüklemek işini yzygiderli tamamlap biler

(Gysgaça düşündiriş) Bu awtomatiki enjam, durnukly hereket tizligi, ýokary basyş we hatda basyş aýratynlyklary bolan gidrawlik ýörelgesini kabul edýär.Basylanda iş böleginiň tekizligini üpjün edip biler, gapdaldaky we öň tarapdaky basyş egilmegiň we erişiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen ýelim we bogun tekiz ýagdaýa gelip biler.

Gidrawlik dört taraply aýlawly jübüt maşyn seriýasynyň öndürijilik aýratynlyklary bilen tanyşlyk:
1. Bu awtomatiki enjam, durnukly hereket tizliginiň, ýokary basyşyň we hatda basyşyň aýratynlyklaryna eýe bolan gidrawliki ýörelgäni kabul edýär.Basylanda iş böleginiň tekizligini üpjün edip biler, gapdaldaky we öň tarapdaky basyş egilmegiň we erişiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen ýelim we bogun tekiz ýagdaýa gelip biler.
2. San dolandyryş tehnologiýasy, programma sazlamalaryna laýyklykda bir düwme bilen işlemek, tapmanyň hilini üpjün etmek üçin basyşy awtomatiki basyş edýär, öwezini dolýar we saklaýar.
3. Dört iş ýüzü sikl bilen işleýär we awtomatiki jübüt maşyn dört taraply ýüklemek işini yzygiderli tamamlap biler.
4. Şol bir wagtyň özünde köp gatlakly jigiler, giň işleýiş aralygy we ýokary netijelilik

1. Gidrawlik ýörelgesini ulanyp, durnukly hereket tizligine, ýokary basyşa we ortaça basyşa eýe.Iş stolunyň ýokary tekizligi sebäpli, iş basylanda iş böleginiň tekizligi kepillendirilip bilner.Tagta tekiz ýagdaýa ýelmeýär, soňraky çäge mukdary az we hasyllylygy ýokary;

2. Iş böleginiň dürli aýratynlyklaryna (iş böleginiň uzynlygy we galyňlygy) görä, talap edilýän basyş başga, ulgam basyşy sazlanyp bilner we basyş awtomatiki öwezini dolup biler, şonuň üçin zerur basyşy we basyşy üpjün eder. iş böleklerini gaýtadan işlemek hemişelikdir.Her tarapy bir wagtyň özünde agaç materiallaryna esaslanyp bilner.Köp gatlakly enigma, giň gaýtadan işleýiş diapazony, dürli sargytlary gaýtadan işlemek zerurlyklary üçin ýokary netijelilik;

3. Çäklendirilen ýerlere, burçlar, diwarlar we ş.m. ulanylýar.


Iş wagty: 18-2021-nji mart